Doorgaan naar artikel

De Bouw

Naam: Pieter Berend Slager (57). Woonplaats: Stedum (Gr.). Bedrijf: Slager vormt samen met Margreet Wiersma maatschap de Heemen. De maten hebben een veebedrijf met 100 melkkoeien, 35 stuks jongvee en 62 hectare land. Ook is er een zorgboerderij. In het najaar van 2015 nam Slager een vrijloopstal voor 120 melkkoeien in gebruik. Momenteel is hij met zijn bedrijf precies een jaar in omschakeling naar biologisch. - Foto: Jan Willem van Vliet

Naam: Pieter Berend Slager (57). Woonplaats: Stedum (Gr.). Bedrijf: Slager vormt samen met Margreet Wiersma maatschap de Heemen. De maten hebben een veebedrijf met 100 melkkoeien, 35 stuks jongvee en 62 hectare land. Ook is er een zorgboerderij. In het najaar van 2015 nam Slager een vrijloopstal voor 120 melkkoeien in gebruik. Momenteel is hij met zijn bedrijf precies een jaar in omschakeling naar biologisch. - Foto: Jan Willem van Vliet

Naam: Pieter Berend Slager (57). Woonplaats: Stedum (Gr.). Bedrijf: Slager vormt samen met Margreet Wiersma maatschap de Heemen. De maten hebben een veebedrijf met 100 melkkoeien, 35 stuks jongvee en 62 hectare land. Ook is er een zorgboerderij. In het najaar van 2015 nam Slager een vrijloopstal voor 120 melkkoeien in gebruik. Momenteel is hij met zijn bedrijf precies een jaar in omschakeling naar biologisch. – Foto: Jan Willem van Vliet

AUGUSTUS 2014 VOORTRAJECT:

Pieter Berend Slager koos in het voortraject van de stalbouw voor bouwer Altez in Vroomshoop (Ov.) Die kon toen nog als enige de door Slager gewenste lightroof leveren. Het vergunningentraject verliep redelijk soepel. Een NB-vergunning was niet nodig, omdat Slager niet in de buurt van een Natura 2000-gebied zit en ruim onder de grens van 250 melkkoeien blijft. Verplicht archeologisch onderzoek voor een klein deel van de stal zorgde wel voor 3 weken vertraging in de aanvraag van de bouwvergunning. Het niet ingecalculeerde onderzoek kostte bovendien € 1.500. Samen met de bouwvergunning – die € 14.000 kostte – was Slager in het voortraject zo € 15.500 kwijt.

BEGROOT € 14.000 WERKELIJK € 15.500

MEI 2015 ONDERBOUW:

Altez ging 2 weken voor de start van de bouw failliet. Geluk bij een ongeluk was dat de licentie voor de lightroof daarmee vrijkwam. Slager vond in Kenders in Bedum een nieuwe bouwer, maar de stalbouw liep wel 2 maanden vertraging op. De onderbouw verliep daarna vlot, tegen relatief lage kosten. Een vrijloopstal vraagt weinig onderkeldering. De kosten waren ook precies als begroot: € 100.000. De kelder onder de mestgang was het duurst: grofweg € 30.000. Het heien kostte € 19.000 (176 palen) en het grondwerk noteerde € 14.000. Voor de pot moest 80 centimeter uitgegraven worden en daarna moest die met 20 centimeter zand worden gevuld.

BEGROOT € 100.000 WERKELIJK € 100.000

AUGUSTUS 2015 BOVENBOUW:

Na de bouwvak was de bovenbouw aan de beurt. De totale kosten lagen hier € 42.000 hoger dan begroot. Dat had deels met een iets te optimistische begroting te maken en deels met een aanpassing aan de roostervloer aan de zijkant van het vrijloopgedeelte. Dat is een G3.3-rubbervloer van Swaans geworden. Dat gaf een meerprijs van € 13.000. De stalindeling (muren, prefab-wanden, robotruimtes, zolder) kostte € 80.000, terwijl Slager € 75.000 kwijt was aan de staalconstructie. De lightroof was met ongeveer € 50.000 ook een dure kostganger (€ 17.000 meer dan een traditioneel dak). De bouw liep in deze fase een maand vertraging op doordat de spanten te laat werden geleverd.

BEGROOT € 240.000 WERKELIJK € 282.000

OKTOBER 2015 INRICHTING:

Eind oktober maakt Slager een begin met de inrichting van de vrijloop. Hij deed veel in eigen beheer waardoor hij de kosten wist te drukken. Hij was sowieso al minder kwijt, omdat hij de melkrobots te duur begroot had en de geplande bronbemaling (€ 8.500) vanwege brak water niet doorging. Ook vraagt een vrijloop minder inrichting dan een traditionele stal. De melkrobots stonden voor € 182.500 (inclusief montage) op de rekening. Gevolgd door de automatische stroverdeler (€ 35.000), verlichting/elektrisch systeem (€ 32.000), melktank (€ 24.000) en waterbakken (€ 6.500). 24 november mochten de koeien de stal in.

BEGROOT € 377.000 WERKELIJK € 352.000

Totale stalkosten begroot: € 731.000.

Totale stalkosten werkelijk: € 749.500.

Beheer
WP Admin