Doorgaan naar artikel

Btw-landschap is in beweging

Btw-landschap is in beweging

Btw-landschap is in beweging

Het gebruik van de landbouwregeling kostte de overheid geld. Met ingang van 1 januari 2018 is daarom de landbouwregeling afgeschaft. De overheid heeft ook de tarieven onder handen genomen. Nagenoeg alle diensten verricht voor de melkveehouder, bijvoorbeeld loonwerk, worden met 21% belast. Tot slot is in het regeerakkoord opgenomen dat het verlaagde btw-tarief zal worden aangepast van 6% naar 9%.

Afschaffing landbouwregeling, en nu?
Per 1 januari 2018 is de btw-landbouwregeling afgeschaft. Alle landbouwers, (melk)veehouders, tuinbouwers en bosbouwers zijn nu verplicht een btw-administratie te voeren. Flynth heeft specialisten in huis die u kunnen helpen bij het opzetten van de administratie. Voor de melkveehouder die al een btw-administratie voert, verandert er weinig, behalve dan de te hanteren btw-tarieven.

Terugvragen reeds betaalde btw
Melkveehouders kunnen nog (een deel van) de btw terugvragen (‘herzien’) op machines die in de jaren 2014 tot en met 2017 zijn aangeschaft. Dit geldt ook voor gebouwen die in de jaren 2009 tot en met 2017 zijn gesticht. Daarnaast kan btw worden teruggevraagd op de per 1 januari 2018 aanwezige voorraden, zoals de voorraad veevoer. Het is aan te bevelen een overzicht te maken van producten en diensten waarover u btw kunt terugvragen. Denk daarbij ook aan nog niet gebruikte (veevoeder)voorraden en geoogste maar nog niet geleverde producten. Dan heeft u ook direct inzicht in het financiële belang.

Overleg met belastingdienst
Met de belastingdienst wordt overlegd de terug te vragen btw in de voorraden praktisch te berekenen op basis van de (gecorrigeerde) KWIN normen. Dat heeft voor u als voordeel dat niet alle uitgaven per gewas moeten worden uitgezocht. Deze ‘herzieningsbtw’ dient in één keer in de btw-aangifte over een tijdvak naar keuze in 2018 te worden teruggevraagd. Omdat momenteel bij de Hoge Raad een procedure loopt over de vraag of ook de btw kan worden teruggevraagd op in het eigen bedrijf opgefokt gebruiksvee, mag die herzieningsbtw eventueel op een later moment worden meegenomen.

Neventak en kleineondernemersregeling (KOR)
Sommige landbouwers met een neventak, zoals een camping, kwamen voor de neventak in aanmerking voor een btw-vrijstelling op grond van de KOR. Nu door afschaffing van de btw-landbouwregeling de verschuldigde btw van het landbouwbedrijf ook moet worden meegeteld, zal de KOR niet snel meer van toepassing zijn.

Diensten belast tegen 21%
Het verlaagde btw-tarief van 6% is afgeschaft op de meeste diensten die voor landbouwers worden verricht. Dit betekent dat ook Flynth haar diensten tegen 21% in rekening brengt. Schakelt u derden in om bij u te komen melken, voeren, maaien etc. dan is de dienst belast met 21% btw. Dit geldt ook indien een andere landbouwer deze werkzaamheden voor een collega verricht. Overigens is de dienst die bestaat uit het opfokken van vee nog wel belast met 6% btw. Wilt u hulp bij het opzetten van uw administratie of uw facturen? Neem dan contact op met een Flynth adviseur.

Verlaagde tarief van 6% naar 9%
Tot slot is in het regeerakkoord opgenomen dat het btw-tarief zal worden verhoogd van 6% naar 9%. Op 27 maart 2018 heeft de staatssecretaris in een brief bevestigd dat dit geldt voor het gehele aanbod aan levensmiddelen dus ook melk, vlees, groente en fruit. Tegenover de btw-verhoging staat een verlaging van belasting op inkomen. Wanneer de btw-verhoging precies in gaat is nog niet bekend.

Meer weten?
Flynth verzorgt al jaren de administratie voor melkveehouders. We zetten onze ervaring ook graag voor u in. Vragen of advies over uw administratie of btw-aangifte? Neem contact met ons op via e-mail of via 088 236 77 77.

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen. Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.
Meer over Flynth

Beheer
WP Admin